nab52.jpg (83551 Byte)

"Ohne Titel" 1970 (Mischtechnik 61,0cm x 44,5cm)