nab495.jpg (114680 Byte)

"Ohne Titel" 1967 (Mischtechnik 29,0cm x 40,5cm)